homeการโปรแกรม1 (ม.6/1)
person
การโปรแกรม1 (ม.6/1)

ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโปรแกรม1 (ม.6/1)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6946

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การโปรแกรม 1  ห้อง ม. 6/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)