ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6955

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ