homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6955

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)