homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6955

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)