homeการตัดต่อวิดีโอ ม.6
person
การตัดต่อวิดีโอ ม.6

ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การตัดต่อวิดีโอ ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6956

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม  Ulead Video  Studio


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)