homeการตัดต่อวิดีโอ ม.6
personperson_add
การตัดต่อวิดีโอ ม.6

ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การตัดต่อวิดีโอ ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6956

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม  Ulead Video  Studio


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)