การตัดต่อวิดีโอ ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม  Ulead Video  Studio