เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6/1-1/56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ง30217  การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้การเขียนบท การถ่ายทำ การกำกับ การตัดต่อ ตลอดขนการนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของภาพยนตร์สั้น