homeวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1
person
วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6959

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

 ระดับ ปวส.1

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพื่อใช้่ในการเรียนการสอน แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห้นของนักศึกษากับครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)