homeวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1
personperson_add
วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6959

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

 ระดับ ปวส.1

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพื่อใช้่ในการเรียนการสอน แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห้นของนักศึกษากับครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)