homeSecondary 4 Social
person
Secondary 4 Social

ผู้สอน
นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Secondary 4 Social

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
696

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาlสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)