homeวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 (2556)
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 (2556)

ผู้สอน
จักรพันธ์ เรืองอนันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 (2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6963

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 

สอนโดย อ.จักรพันธ์ เรืองอนันต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)