411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
ผู้สอน

พันธุ์ทิพย์ อินทยอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6966

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษากับความคิดและการนำเสนอความคิด เน้นการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร แสดงความรู้ความคิดอย่างมีขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล  และสามารถเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.