homeวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2/1 (2556)
person
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2/1 (2556)

ผู้สอน
จักรพันธ์ เรืองอนันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2/1 (2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6968

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์  สอนโดย อ.จักรพันธ์ เรืองอนันต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)