434-424 SEMINAR IN ASEAN ECONOMY 1-2566


ผู้สอน
Assoc.Prof. Awang LANUI
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
434-424 SEMINAR IN ASEAN ECONOMY 1-2566

รหัสวิชา
69721

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

สัมมนาเศรษฐศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books