ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

6/3-1/56


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6973

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30217  การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้การเขียนบท การถ่ายทำ การกำกับ การตัดต่อ ตลอดขนการนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของภาพยนตร์สั้น