ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน สายชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2566


ผู้สอน
นางสาว ปวัณรัตน์ ล่องแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน สายชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2566

รหัสวิชา
69741

สถานศึกษา
อนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน อนุบาล3 ปีการศึกษา 2566


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books