วิชาการ-การส่งแผนการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ครู-ครู


Pengajar
นางสาว ปราณี อาหลี
Waktu masuk saat ini pada 11 hari ago

Keterangan
วิชาการ-การส่งแผนการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ครู-ครู

Nomor Identifikasi Kelas
69744

Kode Kelas
-

Sekolah
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Keterangan

การส่งแผนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books