ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนสายชั้นอนุบาล2ปีการศึกษา2566


Teacher
นางสาว สมใจ งามสนะ
Current sign in at 2 days ago

Title
ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนสายชั้นอนุบาล2ปีการศึกษา2566

Class ID
69746

School

Description

แผนการจัดการเรียนรู้อนุบาล2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books