home6/6-1/56
personperson_add
6/6-1/56

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6/6-1/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6975

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30217  การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้การเขียนบท การถ่ายทำ การกำกับ การตัดต่อ ตลอดขนการนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของภาพยนตร์สั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)