Graphic Design ม.5/1-ม.5/10


ผู้สอน
ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Graphic Design ม.5/1-ม.5/10

รหัสวิชา
69751

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

งานกราฟิกและการตกแต่งภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books