บช.201 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ


Pengajar
ครู นิอร น้ำใจดี
Waktu masuk saat ini pada 4 hari ago

Keterangan
บช.201 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ

Nomor Identifikasi Kelas
69762

Kode Kelas
20201-2101

Sekolah
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

Keterangan

20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books