1-66-6-4ออกแบบเทคโนโลยี


ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1-66-6-4ออกแบบเทคโนโลยี

รหัสวิชา
69803

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายวิชา

วิชาออกแบบเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books