การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/5 ปี 1/66


ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/5 ปี 1/66

รหัสวิชา
69804

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว30287

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books