คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/66


Pengajar
รังสิต สิงห์มหาไชย
Waktu masuk saat ini pada 36 menit ago

Keterangan
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/66

Nomor Identifikasi Kelas
69808

Kode Kelas
ว30281

Sekolah
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

Keterangan

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books