Lesson plans (Teacher Eak - Co- teacher)


ผู้สอน
นาย เอกสิทธิ์ ผลโสดา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Lesson plans (Teacher Eak - Co- teacher)

รหัสวิชา
69833

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

Send lesson plans before Monday of the following week.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books