ช่างไฟฟ้าในบ้าน ง30207 ม.4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ผู้สอน
ครรชิต บุญปก
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ช่างไฟฟ้าในบ้าน ง30207 ม.4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รหัสวิชา
69868

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง30207

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books