รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช.1/1 บช


Teacher
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
Current sign in at less than a minute ago

Title
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช.1/1 บช

Class ID
69878

Standard Class Code
999999

School
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

Description

ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เพื่อการทำงานได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books