homeศิลปะ
person
ศิลปะ

ผู้สอน
นางสาว สุธาวัลย์ ธรรมเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6992

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วันนี้จะสอนเรื่อง สี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)