homeสังคมศึกษา ม.3/2
personperson_add
สังคมศึกษา ม.3/2

ผู้สอน
person
นาย อภิชาติ นึกมั่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ม.3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6993

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนฝึกสมาธิและเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)