homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม4
person
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม4

ผู้สอน
นางสาว สุวิมล สวัสดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6994

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Tenses


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)