homeหมู่เฮาชาวอีสาน
person
หมู่เฮาชาวอีสาน

ผู้สอน
นาง เบญจา จิตรสายธาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หมู่เฮาชาวอีสาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6996

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รักและคิดถึงทุกคนจ้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)