homeป.ตรีทักษะการเรียนรู้
person
ป.ตรีทักษะการเรียนรู้

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัจน์ สองเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.ตรีทักษะการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7

สถานศึกษา
มอย.

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)