คณิต.....คิด.....เว้ยเฮ้ย

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเข้าห้องเรียนกันเร็ว......จะได้ไปส่งคุณชายหมอ..............55555