4035218 Digital Marketing 1/2566 (Com.Art.65)


ผู้สอน
Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4035218 Digital Marketing 1/2566 (Com.Art.65)

รหัสวิชา
70034

รหัสวิชาของสถานศึกษา
1444115600

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

Application of digital media as marketing tool, preparation of using digital marketing as marketing strategy, operation of marketing strategy and branding through online media, effective communication access.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books