homeการปลูกมะเขือ
personperson_add
การปลูกมะเขือ

ผู้สอน
person
นาง ธานิต กันทะพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การปลูกมะเขือ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7004

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การปลูกมะเขือเปราะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ที่สนใจ  การปลูกมะเขือนั้นจะต้องมีความอดทน หมั่นดูแล  ก็จะทำให้เรารวยได้จ้า 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)