ดนตรี ม.1
ผู้สอน

นาง อิศราพร อินทะกนก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ดนตรี ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7007

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.