การวางแผนการทดลองสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1/66 sec01


ผู้สอน
KWANHATHAI (KWAN) CHAETHONG
เข้าสู่ระบบเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนการทดลองสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1/66 sec01

รหัสวิชา
70072

รหัสวิชาของสถานศึกษา
857-321

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของการออกแบบและวางแผนการทดลองของการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเกษตร หลักการพื้นฐานและแนวทาง ในการออกแบบและวางแผนการทดลอง สถิติพื้นฐานสำหรับการวางแผนการทดลอง การออกแบบและวางแผนการทดลองของระบบที่มี ปัจจัยเดียว และหลายปัจจัย แบบจำลองการถดถอย หลักการพื้นฐานของเทคนิคพื้นผิวสนอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books