ผู้สอน
นาง พิไลลักษณ์ เรืองโชติเสถียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อาเซียนพาเพลิน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7012

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สมาคมประชาชาติอาเซียน