homeประถม 5
personperson_add
ประถม 5

ผู้สอน
person
เด็กชาย พชร เทศวัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถม 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7015

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องเครื่องถมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)