855-495 สัมมนา 2566


ผู้สอน
พรสถิตย์ สุขชู
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-495 สัมมนา 2566

รหัสวิชา
70153

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและค้นคว้าเอกสารเรื่องที่นักศึกษาสนใจทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุหรือทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมานำเสนอหน้าชั้นพร้อมทั้งเรียบเรียงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books