เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์


ผู้สอน
Woranuch Jangsawang
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์

รหัสวิชา
70169

รหัสวิชาของสถานศึกษา
0030104

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กระบวนการเทคโนโลยี เพื่อนำ ไปสู่การ สร้างสรรค์นวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books