homeภาษาไทยครูลักษณ์
personperson_add
ภาษาไทยครูลักษณ์

ผู้สอน
นาง ศิริลักษณ์ สุขสิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยครูลักษณ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7017

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย  ป.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)