องค์กรนักศึกษา 54


ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัช ทองมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
องค์กรนักศึกษา 54

รหัสวิชา
702

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

องค์กรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษา และชุมนุมนักศึกษา 13 ชุมนุม ดังนี้

1.ชุมนุมการเงินและการบัญชี

2.ชุมนุมนักลงทุนรุ่นใหม่

3.ชุมนุมการตลาด

4.ชุมนุมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.ชุมนุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ชุมนุมการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)

7.ชุมนุมการบริหารและการปกครองท้องถิ่น

8.ชุมนุมนโยบายสาธารณะ

9.ชุมนุมหญ้าแพรก

10.ชุมนุมดนตรีไทย

11.ชุมนุมดนตรีสากล

12.ชุมนุมนิเทศศิลป์

13.ชุมนุมผู้นำเชียร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books