(อ.ชนิดา) Web Application Development-DT36621N


ผู้สอน
นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
(อ.ชนิดา) Web Application Development-DT36621N

รหัสวิชา
70205

รหัสวิชาของสถานศึกษา
306-14-01[65] Web Application Development

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

แนวคิดการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาด้วยภาษาและเทคโนโลยียุคใหม่ที่ทันสมัย ความสามารถและข้อก าจัดของการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ การติดต่อฐานข้อมูล การสร้างและจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์พกพา การรักษาความปลอดภัยของระบบ และการประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์คต่าง ๆ การนำไปใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books