homeนาฏศิลป์ไทยเลิศลำ
person
นาฏศิลป์ไทยเลิศลำ

ผู้สอน
อมรพรรณ เล้าวาลิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์ไทยเลิศลำ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7023

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  1. มีความเข้าใจความหมายของนาฏศิลป์ไทยได้
  2. มีความสามารถในการรำได้ดี
  3. สร้างการแสดงละครได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)