homeสังคมศึกษา ม.4
person
สังคมศึกษา ม.4

ผู้สอน
นาง สรัญญา เรียบร้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7024

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รู้ เข้าใจ เปรียบเทียบ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)