homeเคมีพื้นฐาน
person
เคมีพื้นฐาน

ผู้สอน
นาง ปรัชญานันท์ ธรรมวิสุทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7025

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เคมีพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)