พ1-4-INFO235เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล1/2566


ผู้สอน
ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ1-4-INFO235เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล1/2566

รหัสวิชา
70256

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books