homeคณิตศาสตร์ม.5 ชศ.1/2556
person
คณิตศาสตร์ม.5 ชศ.1/2556

ผู้สอน
นาง ชูศิลป์ นาราหนองแวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ม.5 ชศ.1/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7026

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)