คณิตศาสตร์ม.5 ชศ.1/2556
ผู้สอน

นาง ชูศิลป์ นาราหนองแวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ม.5 ชศ.1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7026

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมพวงศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.