homeการบริหารช่องทางการตลาด
personperson_add
การบริหารช่องทางการตลาด

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาตราจารย์ เสาวณี จุลิรัชนีกร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารช่องทางการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
703

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)