homeโครงการวิชาชีพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอน ศูนย์บ้านเม็ง
personperson_add
โครงการวิชาชีพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอน ศูนย์บ้านเม็ง

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการวิชาชีพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอน ศูนย์บ้านเม็ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7030

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการวิชาชีพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอน ศูนย์บ้านเม็ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)