homeทุนการศึกษา วจก.
person
ทุนการศึกษา วจก.

ผู้สอน
นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทุนการศึกษา วจก.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
704

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาทุน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)