ปฏิบัติการวิทย์1 ห้องเรียนพิเศษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการวิทย์1 ห้องเรียนพิเศษ