homeปฏิบัติการวิทย์1 ห้องเรียนพิเศษ
personperson_add
ปฏิบัติการวิทย์1 ห้องเรียนพิเศษ

ผู้สอน
นาย สูไฮมิง ลอตันหยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการวิทย์1 ห้องเรียนพิเศษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7047

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการวิทย์1 ห้องเรียนพิเศษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)