homeโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 (ง 30242)
person
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 (ง 30242)

ผู้สอน
นางสาาว สัตตบุษย์ โพธิรุท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 (ง 30242)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7049

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ม.6 (ง 30242)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)